Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 8.8 Ikrafttredelse

Bestemmelsen angir når forskriften startet å gjelde.

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2013. Fra samme tid oppheves forskrift 16. desember 2002 nr. 1606 om beredskap i kraftforsyningen.