Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

Vedlegg 2: fjernvarmeanlegg, klasse 2

Tilleggskrav til fjernvarmeanlegg klasse 2 fremgår under. Ingen fjernvarmeanlegg er klassifisert i klasse 3.

Dersom et minst like godt sikringsnivå kan dokumenteres, kan beredskapsmyndigheten akseptere andre sikringstiltak enn de som er beskrevet i punkt 2.2 til 2.5 for klasse 2 og i punkt 3.2 til 3.6 for klasse 3. 

Fjernvarmeanlegg

2.6       For fjernvarmeanlegg gjelder følgende krav i tillegg til kravene i punkt 2.1:

Klasse 2 Klasse 3

Se funksjonsbaserte krav i kapittel 7.

Ingen fjernvarmeanlegg er klassifisert i klasse 3.

2.6.1    Beredskapsmyndigheten kan fastsette særlige krav til sikring av fjernvarmeanlegg.

 

Veiledning til kraftberedskapsforskriften gjelder også for fjernvarmeanlegg.

 

 

Veiledning til kraftberedskapsforskriften gjelder også for fjernvarmeanlegg.