Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 1.5 Beredskapsplikt og beredskapsplan

Virksomheter har beredskapsplikt og krav til å lage en beredskapsplan.

Virksomheter som er omfattet av denne forskrift skal sørge for effektiv sikring og
beredskap, og skal iverksette tiltak for å forebygge, håndtere og begrense virkningene av
ekstraordinære situasjoner i samsvar med energiloven § 9-2 første ledd.

Virksomheter som er omfattet av denne forskrift skal ha en beredskapsplan for å håndtere
og begrense virkningene av ekstraordinære situasjoner.

Virksomhetene oppfyller kravet ved å følge kraftberedskapsforskriftens krav.

For KBO-enheter er kravene til beredskap ytterligere beskrevet i kbf kapittel 2, 3 og 4.

Kravet om effektiv sikring oppfyller virksomheten ved å følge kravene i kbf kapittel 5, 6 og 7.

Krysskopling

Se standarder i § 1.1 Formål.