Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

Kapittel 4: Ressurser og reparasjonsberedskap

Kapitlet beskriver beredskapen som KBO-enheter må ha for å kunne redusere konsekvensene dersom en ekstraordinær hendelse inntreffer. Kapitlet stiller krav til KBO-enhetenes organisering, kompetanse og ressurser. Forklaring av begrepet ekstraordinære situasjoner finner du i ordforklaringer til § 1-1. Formål. Kapitlet beskriver videre hvilke nødvendige komponenter og utstyr til gjenoppretting KBO-enhetene må ha tilgang til. Dette inkluderer anleggsdeler, verktøy, transportutstyr, sambandsutstyr og annet relevant utstyr.