Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

5.4-, 5.5- og 5.6.1 Sikringstiltakets formål

Sikringstiltakene skal samlet sett forebygge og begrense skader, inntrengning og funksjonssvikt i anlegg og system. De skal bidra til at forsyningssikkerheten så langt som mulig opprettholdes også i ekstraordinære situasjoner.

Bestemmelsene viser til særskilte kravene i hhv. vedlegg 1, 2 og 3. I tillegg viser bestemmelsene til vedlegg 4. Alle kravene i vedleggene er derfor å oppfatte som forskriftsbestemmelser på lik linje med kravene i dette hovedkapitlet. 

Kravene til sikringstiltakene etter disse bestemmelsene og de utførte tiltakene skal: 

  • Forebygge og forhindre uønskede hendelser og handlinger 
  • Øke evnen til å håndtere ekstraordinære situasjoner som oppstår 
  • Begrense skadevirkninger og gjenopprette funksjon dersom skade likevel oppstår 

Kravene til sikringstiltak er avhengige av anleggenes klassifisering etter § 5-2, og kravene øker med klasse. Sikringstiltakene for klasse 1, 2 og 3 skal utføres etter krav til hhv. normalt, middels høye og høye krav til sikring. se også «8.2 Sammenhengen mellom sikringsnivå i kbf og sikringsklasser i utvalgte europeiske standarder» i vedleggsdokumentet til kapittel 5

Sjekkliste: Ta hensyn til følgende uønskede hendelser

  • Tap av vitale funksjoner som for eksempel brann, havarier og teknisk svikt. 
  • Naturskade som skred (snø, fjell/stein, jord, kvikkleire,) og flom/oversvømmelse. 
  • Uvær som vind, nedbør (regn/snø), ising og atmosfæriske forstyrrelser. 
  • Inntrengning av uønskede personer og kjøretøy, urettmessig overtakelse og ytre skadeverk (inkludert håndvåpen, splinter og elektronisk påvirkning som jamming og EMP)