Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

5.1.1 Kontroll og vedlikehold av sikringstiltak

For å kunne føre tilstrekkelig kontroll og vedlikehold med sikringstiltakene, må virksomheten ha oversikt over hvilke sikringstiltak som er pålagt og gjennomført.

Virksomheten må sørge for at følgende blir gjennomført og dokumentert: 

  • Føre en oppdatert oversikt over sikringstiltakene 
  • Ha en oppdatert beredskapsplan for bruken av tiltakene, når tiltakene skal settes i verk,  
  • Ha en plan for hvem som skal gjøre hva og hvilke ressurser det er behov for (personell, verktøy, maskiner, med mer) 
  • Innarbeide kontroll og vedlikehold av sikringstiltakene i virksomhetens vedlikeholdssystem/kvalitetssystem, som sikrer en fornuftig frekvens på kontrollene 
  • Teste sikringstiltakene jevnlig for å se om de fungerer etter hensikten 
  • Sørge for at defekte tiltak erstattes eller repareres 
  • Andre nødvendige tiltak for at sikringstiltakene fungerer hensiktsmessig 

Materiell og utstyr til sikringstiltak som ikke er i daglig bruk, må oppbevares hensiktsmessig, slik at det ikke blir ødelagt. Materiellet og utstyret må være tilgjengelige og håndterbare, slik at de raskt kan tas i bruk ved behov. 

Eksempel: Kraftstasjon med rulleport ytterst i adkomsttunnelen 

Sløvika kraftstasjon er i klasse 2 og har en rulleport ytterst i adkomsttunellen. Innenfor rulleporten er den gamle kraftverksporten i stål. Denne er så tung at det er nesten umulig for én person å åpne og lukke den. Ventilasjonsluften som strømmer gjennom tunellen, gjør det ekstra tungt når stasjonen er i drift. Derfor har virksomheten sluttet å bruke den gamle porten og lar den alltid stå åpen. Adgangskontrollen er ivaretatt med rulleporten, men kravet til sikring av anlegg i klasse 2 var ikke oppfylt! 

Porten måtte derfor vedlikeholdes slik at den kunne brukes og kravet til sikring ble oppfylt. 

Beredskapskoordinator vil vurdere vedlikeholdet av sikringstiltak i stasjonen. Stålporten er ett av sikringstiltakene. Porten er verken vedlikeholdt eller klar til bruk. Rulleporten er for svak til å være et fullverdig sikringstiltak. I samråd med driftsleder finner beredskapskoordinator ut at de må gjøre noe med den gamle porten. De smører opp hengslene og låseinnretningen. Etter dette er det mulig å åpne og stenge porten, men ved full ventilasjonsluftgjennomgang er det svært utfordrende. De beslutter å vurdere hydrauliske sylindere til porten. I tillegg fastsetter de en rutine som sier at kraftverksporten skal være lukket når det ikke er folk i stasjonen.