Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

5.2.5 Klassifisering av fjernvarmeanlegg

Varmesentraler med en samlet ytelse på mindre enn 50 MW er uklassifisert.

Når varmesentralen er minst 50 MW klassifiseres den i klasse 1. Varmesentraler med samlet ytelse minst 150 MW er i klasse 2. Det er ikke mulig å sikre en varmesentral etter kravene til klasse 3 hvis den ikke er bygget i fjell, men NVE kan stille tilleggskrav til særlig kritiske varmesentraler. Samlet ytelse er basert på kjelenes merkeeffekt og eksternt tilført varme, eksempelvis fra et forbrenningsanlegg.