Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Publisert 11.01.24Sist endret 11.01.24

Del denne sidenDel på e-post

5.2.4 Klassifisering av transformatorstasjon for overføring av vindkraft

Vindkraftanlegg med vindturbiner og lokalkontrollanlegg for disse klassifiseres ikke. Det er kun transformatorstasjonen(e) for overføring av produsert vindkraft til nettet som klassifiseres.

Dersom hovedtransformatorenes samlede ytelse er mindre enn 75 MVA klassifiseres ikke stasjonen. Samlet hovedtransformatorytelse f.o.m. 75 MVA til 500 MVA er klasse 1, mens ytelse på minst 500 MVA, er klasse 2.

Dersom transformatorstasjonen til vindkraftanlegget transformerer til nettformål (lokal forsyning) i tillegg til å overføre produsert vindkraft til regionalt eller lokalt distribusjonsnett, vil stasjonen klassifiseres som nettransformator iht. bokstav b i hhv første (minst 10 MVA i klasse 1), annet (minst 50 MVA i kl.2) eller tredje ledd (over 100 MVA i kl. 3.)