Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

5.1.4 Særlig hensyn til ekstraordinære forhold

Tiltakene skal ta hensyn til tilsiktede uønskede handlinger og forberedelser til slike.

Listen over ekstraordinære forhold i fjerde ledd er ikke uttømmende. I den sammenheng kan nåværende og tidligere ansatte utgjøre en risiko for virksomheten i form av ondsinnete handlinger eller trusler. 

Henvisningen om ”kriminelle handlinger” i fjerde ledd omfatter handlinger som er straffbare etter straffeloven og andre straffebestemmelser i lovgivningen, samt forhold som ikke er dekket av noen straffebestemmelse, men anses klart samfunnsmessig uakseptable. Opplistingen av kriminelle handlinger er ikke uttømmende. Kriminelle handlinger omfatter også terror. Sabotasje omfatter alle former for bevisst skadeverk og ødeleggelse, både fysisk og elektronisk.