Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

Kapittel 6: Informasjonssikkerhet

Kapittel 6 omhandler informasjonssikkerhet. Informasjonssikkerhet har med sikring av informasjon å gjøre, uavhengig av om den er lagret digitalt eller ikke. Det handler om å sikre tilgjengelighet til informasjon, integriteten til informasjon (at ingen kan urettmessig endre innhold) og konfidensialiteten til informasjon (kun de med rettigheter kan få tilgang til informasjon).

Informasjon og data er viktige innsatsfaktorer i produksjon, distribusjon og omsetning av elektrisitet og varme. Virksomhetene må beskytte virksomheten sin informasjon og data mot utilsiktet informasjonslekkasje, uautorisert endring og skadeverk, og sikre tilgjengelighet til informasjon og data for brukere med tjenstlig behov. Hvordan virksomheten har oppfylt kravene skal dokumenteres i internkontrollsystemet, se § 2-10.

Taushetsplikt for kraftsensitiv informasjon gjelder for enhver. Enhver betyr alle som får tilgang eller kjennskap til kraftsensitiv informasjon, både fysiske og juridiske personer.