Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 7.16 Vern av kraftsystem i regional- og transmisjonsnett

Vernsystemer skal sørge for rask og selektiv frakopling av enhet med funksjonsfeil.

Kommunikasjonsbaserte vernsystemer i transmisjons- og regionalnett skal ha pålitelige og sikre samband som fungerer upåvirket av feiltilstander i kraftsystemet, og sørger for overføring av nødvendige signaler og meldinger mot relevante driftssentraler.

Vernsystemer skal sørge for rask og selektiv frakopling av enhet med funksjonsfeil for å begrense konsekvensen av feil i kraftsystemet.

Vernsystem

Vernsystemet kan være en del av driftskontrollsystemet, eller bruke de samme kommunikasjons-veiene. Bestemmelsen inneholder ikke krav om at det skal etableres vern, kun om sikkerheten i vern-kommunikasjonen og at feil skal frakobles raskt og selektivt. Bestemmelser i kapittel 7 gjelder for vernsystemene med utgangspunkt i driftskontrollsystemets eller lokalkontrollsystemets klasse. 

Bestemmelsen stiller krav til sikring av elektronisk kommunikasjon i viktige vernsystemer, herunder fjerninnstilling av vern, og at vernsystemet skal ha innebygde egenskaper som begrenser konsekvensene av feil i vernet.  

Kommunikasjonen innbyrdes mellom vern, og mellom en servicetekniker eller applikasjon som skal fjern-innstille vern, må være sikret mot ikke godkjent tilgang og ikke godkjent endring. 

I forskriftsbestemmelsene til systemansvarsforskriften og forskrift om elektriske forsyningsanlegg er det krav om å ha fungerende vernsystemer. 

I Statnetts veiledning NVF 2020 finnes detaljerte bestemmelser om vernfunksjonalitet med tilhørende krav.