Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 1.4 Ansvar

Virksomhetens leder må kjenne til innholdet i energilovens kapittel 9 og kraftberedskapsforskriften, samt krav i energilovforskriften om beredskap.

Leder for virksomhet som er omfattet av denne forskrift har ansvar for at virksomheten er organisert og har funksjoner og ressurser slik at virksomheten er innrettet for å oppfylle kravene i energiloven kapittel 9, energilovforskriften § 3-5 bokstav c, § 5-3 bokstav c, og at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift oppfylles.

Leder for virksomheten kan være både daglig leder, styreleder, hele styret og/eller resten av toppledelsen. Hvem som skal regnes som leder i virksomheten, må være tydelig angitt av virksomheten. Det er virksomheten selv som er ansvarlig for dette. Ansvaret innebærer å organisere virksomheten slik at kravene til funksjoner og ressurser oppfylles.