Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 8.7 Gebyr til beredskapsmyndigheten

Beredskapsmyndighetens arbeid dekkes av et årlig gebyr.

Til dekning av beredskapsmyndighetens utgifter til arbeidet med kraftforsyningsberedskap innkreves et årlig gebyr.

Gebyret fastsettes for den enkelte KBO-enhet på grunnlag av installert ytelse i klassifiserte anlegg og nettstasjoner pr. 1. januar det år gebyret beregnes for. Satsene skal reguleres slik at de samlede gebyrer tilsvarer de faktiske utgifter beredskapsmyndigheten har med beredskapsarbeidet.

NVE krever inn gebyr med hjemmel i energiloven § 9-6 for å finansiere utgifter til beredskapsarbeidet i kraftforsyningen. Utgiftene utlignes på eiere og brukere av de anlegg kapittel 9 i loven omfatter. Det forekommer at eier og bruker ikke er samme virksomhet. NVE sender regning for beredskapsgebyr til den KBO-enheten som er bruker av det klassifiserte anlegget.

Les mer her: https://www.nve.no/damsikkerhet-og-kraftforsyningsberedskap/kraftforsyningsberedskap/