Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

Kapittel 7: Beskyttelse av driftskontrollsystem

Kapittel 7 handler om sikring av driftskontrollsystemet slik at det fungerer og gir korrekt informasjon selv ved langvarige og ekstraordinære hendelser. Kravene til sikring og beredskap er avhengig driftskontrollsystemets klasse.

Kapittel 7 setter krav til sikring av driftskontrollssystemet mot en rekke farer og trusler. §§ 7-14 og 7-15 i forskriften oppstiller tilleggskrav til virksomheter med driftskontrollsystemer i klasse 2 og 3. Driftskontrollsystem er definert i § 7-1 i denne forskriften. 

Driftskontrollsystemer omfatter driftssentraler, utstyr, nettverk, datarom, sambandsanlegg og øvrige anlegg og rom, systemer og komponenter som ivaretar driftskontrollfunksjoner. 

Driftskontrollsystem og administrativt nettverk. Alt innenfor stiplet linje regnes som driftskontrollsystem (Kilde NVE Veiledning 2013).

 

Driftskontrollsystemer styrer tekniske anlegg i ulike klasser. I driftskontrollsystemer skal elektronisk/digital kommunikasjon og datautveksling sikres i henhold til driftskontrollsystemets klasse. 

Driftssentral og datarom sikres fysisk i henhold til det fysiske anleggets klasse (se forskriftens kapittel 5 med vedlegg), eller driftskontrollsystemets klasse når denne er høyere enn det fysiske anleggets klasse.