Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

5.1.3 Anleggene skal holdes i stand og virke etter hensikten

For et anlegg som blir rammet av en uønsket hendelse eller handling, skal sikringstiltakene være innrettet slik at anlegget likevel fungerer så godt som mulig.

Tredje ledd understreker at krav til beredskap ikke bare gjelder forberedte og ytre sikringstiltak, men også krav til at anleggene fungerer som de skal i en ekstraordinær situasjon når behovet er størst. Kravet framgår også av plikter for konsesjonær, se energilovforskriften § 3-5 c og 5-3 c.  

Forbyggende tiltak, redundans i anlegg og system og evne til å håndtere og gjenopprette anleggets funksjon, er viktige deler av beredskapen. Sikringsplikten må ses i sammenheng med disse elementene.