Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 8.2 Pålegg

Hjemmelen gir beredskapsmyndigheten mulighet til å gi pålegg.

Beredskapsmyndigheten kan gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift. 

Hva kan NVE gi pålegg om? 

For at NVE skal kunne gi et pålegg, må det være nødvendig for gjennomføring av bestemmelser gitt i eller i medhold av kraftberedskapsforskriften. 

Pålegg kan for eksempel være pålegg om retting. Et vedtak med pålegg om retting omfatter alt virksomheten blir pålagt å gjennomføre for at virksomhetens systemer eller anlegg skal bli i tråd med regelverket.  

NVE kan gi pålegg om retting i tilfeller hvor det er mulig å gjøre tiltak som sørger for lovlig tilstand. Retting er for eksempel aktuelt der et klassifisert anlegg ikke oppfyller kravene til fysisk sikring, eller der beredskapsplanen ikke oppfyller kravene i forskriften. 

NVE setter en frist for retting. Fristen settes slik at virksomheten har en reell mulighet til å rette på forholdet innen fristen. NVE vil ta hensyn til årstiden og til praktiske forhold, som for eksempel leveringstid på anleggsdeler.