Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

Kapittel 2: Generelle krav for KBO-enheter

I kapittel 2 er det KBO-enhetenes oppgaver og funksjon som blir beskrevet. Kapittelet gir en fullstendig oversikt over de generelle kravene som stilles til hver enkelt virksomhet som regnes som en KBO-enhet, uansett om de har klassifiserte anlegg eller blitt oppnevnt gjennom enkeltvedtak. De ulike paragrafene retter seg mot hva den enkelte virksomhet må ha på plass av roller og funksjoner i tillegg til hvilke oppgaver som virksomheten har ansvar for at blir utført.