Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Kapittel 1 presiserer formålet med kraftberedskapsforskriften, virkeområdet og hvem som er omfattet av forskriften.

Beredskap i kraftforsyningen er i tillegg til beredskapskapitlet i energiloven og kraftberedskapsforskriften, regulert i energilovforskriften § 3-5 bokstav c og i § 5-3 bokstav c. Pliktene her gjelder alle som har konsesjon for elektriske anlegg (§3-5 c) eller konsesjon for fjernvarmeanlegg (§5-3 c). Konsesjonærer som ikke er KBO-enheter, kan finne råd om beredskapsarbeidet i veiledningen til kraftberedskapsforskriften og i Fjernvarmeberedskap, veiledning 2015. Kapittel 1 peker videre til resten av kraftberedskapsforskriften.

Forholdet til annet regelverk og standarder

Virksomheten er selv ansvarlig for å holde seg orientert om eventuelle endringer i andre regelverk og standarder som er av betydning for det totale sikringsnivået.

Kraftberedskapsforskriftens grunnkrav stiller som regel strengere krav til sikringstiltak enn andre lover og forskrifter. I andre tilfeller tar ikke kraftberedskapsforskriftens krav alltid hensyn til konstruksjonsmessige og liknede krav i annet regelverk. NVE forutsetter derfor at bygnings-, brann- og elektrotekniske krav til både bygninger, øvrige konstruksjoner og elektriske komponenter beregnes og utføres etter alle gjeldende regler og normer. Dette kan resultere i økte, men ikke reduserte, krav til konstruksjon og utførelse.