Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

5.2.3 Mer om klassifisering av driftskontrollsystem

Driftskontrollsystemer i klasse 2 og 3 klassifiseres etter den høyeste klassen gitt av enten befolkningsstørrelse eller antall klassifiserte anlegg som styres.

Befolkningsstørrelsen er av spesiell betydning for nettvirksomheter. Kraftprodusenter har ingen befolkningsstørrelse å forholde seg til. For disse vil det altså være klassen til de anleggene som styres av driftskontrollsystemet som er av betydning for klassifiseringen. Styrer driftskontrollsystemet flere anlegg i klasse 2, er driftskontrollsystemet også klassifisert i klasse 2. Det samme gjelder for klasse 3.  

Et driftskontrollsystem plasseres i samme klasse som anlegg i klasse 2 eller 3 som det styrer, når antall anlegg er minst tre. Dette gjelder både for nettanlegg og produksjonsanlegg. Når flere virksomheter samarbeider om et driftskontrollsystem, må den samlede befolkning og det samlede antall stasjoner legges til grunn. Se tabell 1 og 2 nedenfor. 

NVEs forvaltningspraksis hittil er at med «flere anlegg» i åttende ledd bokstav h og niende ledd bokstav e regner vi minst tre. (se eksempel nedenfor) 

Eksempel

Klassifisering av driftskontrollsystem for liten virksomhet som har to klasse 2 stasjoner 

Mini Nett AS er en liten nettvirksomhet som forsyner elektrisitet til en befolkning på ca. ti tusen. Virksomheten har en driftssentral som er satt i klasse 1 etter vedtak fra NVE. Vedtaket er gitt etter 2003, men før 2013, og står ved lag inntil NVE endrer eller opphever vedtaket, i henhold til § 8-9 annet ledd.  

Virksomheten har to transformatorstasjoner i klasse 2. Den ene stasjonen er ombygget etter 2003 men før 2013 og har fått økt samlet transformatorytelse over 50 MVA. Det er ikke gitt noe enkeltvedtak om klasse for stasjonen. Stasjonen havner automatisk i klasse 2 i henhold til § 8-9 annet ledd. 

Så lenge Mini Nett AS ikke har flere enn to anlegg i klasse 2 (§ 5-2 annet ledd bokstav a til g), endrer ikke NVEs tidligere forvaltningspraksis og driftskontrollsystemet fortsetter å være i klasse 1. 

Driftskontrollsystem for nettvirksomhet  

Befolkning 

Antall anlegg 

Driftskontrollsystem 

Inntil 50 000 

 Minst ett klassifisert anlegg (klasse 1-3) 

Klasse 1 

Inntil 50 000 

Minst 3 klassifiserte (klasse 2)  

Klasse 2 

Inntil 50 000 

Minst 3 klassifiserte (klasse 3) 

Klasse 3 

50 000 og inntil 250 000 

2 klassifiserte 

Klasse 2 

50 000 og inntil 250 000 

Minst 3 klassifiserte (klasse 3) 

Klasse 3 

Minst 250 000 

2 klassifiserte (klasse 1-3) 

Klasse 3 

Minst 250 000 

Minst 3 klassifiserte (klasse 3) 

Klasse 3 

 

Driftskontrollsystem for fjernvarmevirksomhet 

Befolkning 

Antall anlegg 

Driftskontrollsystem 

Inntil 50 000 

1-2 klassifiserte (klasse 1-2) 

Klasse 1 

Inntil 50 000 

Minst 3 klassifiserte (klasse 2)  

Klasse 2 

50 000 og inntil 250 000 

1-2 klassifiserte (klasse 1-2) 

Klasse 2 

50 000 og inntil 250 000 

Minst 3 klassifiserte (klasse 1-2) 

Klasse 2 

Minst 250 000 

1-2 klassifiserte (klasse 1-2) 

Klasse 2 

Minst 250 000 

Minst 3 klassifiserte (klasse 2) 

Klasse 3 

 

Driftskontrollsystem for produkasjonsanlegg (kraftstasjoner og vindkraft) 

Antall anlegg 

Driftskontrollsystem 

Ingen klassifiserte 

Uklassifisert (ikke KBO) 

Minst 1 klassifisert anlegg (klasse 1-2-3) 

Klasse 1 

Minst 3 klassifiserte (klasse 2) 

Klasse 2 

Minst 3 klassifiserte (klasse 3) 

Klasse 3