Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 1.1 Formål

Formålet er å sikre at kraftforsyningen opprettholdes og at normal forsyning gjenopprettes på en effektiv og sikker måte.

Innenfor formålene i energiloven § 1-2 skal forskriften sikre at kraftforsyningen opprettholdes og at normal forsyning gjenopprettes på en effektiv og sikker måte i og etter ekstraordinære situasjoner for å redusere de samfunnsmessige konsekvensene.

Ordforklaring

Opprettholde Holde gående; holde ved like; bevare
Ekstraordinære
situasjoner
Ekstraordinær: Som (ytterst) sjelden er tilfellet eller finner sted; usedvanlig; merkelig; ualminnelig En ekstraordinær situasjon påfører kraftforsyningen oppgaver som utfordrer normal ressursbruk og driftspraksis og påkaller ekstra innsats. En ordinær driftsforstyrrelse som ikke rettes, kan over tid gå over til å utgjøre en ekstraordinær situasjon
Effektiv

Måloppnåelse med riktig og tilstrekkelig ressursbruk 

 

Kraftberedskapsforskriftens formål ligger innenfor Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) av 29. juni 1990 nr. 50, energilovens (enl.), formålsbestemmelse. Formålet med energiloven er å "sikre at produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt”, jf. enl. § 1-2. 

Standarder

NS-EN-ISO 22300:2018 Sikkerhet og resiliens - Terminologi (ISO 22300:2018)  

NS-ISO 22320:2018 Sikkerhet og resiliens - Kriseledelse - Retningslinjer for hendelseshåndtering 

NS-ISO 22326:2018 Sikkerhet og resiliens - Kriseledelse - Retningslinjer for overvåking av anlegg med identifiserte farer    

SN-ISO/TS 22330:2018 Sikkerhet og resiliens - Ledelsessystemer for forretningskontinuitet - Retningslinjer for omsorgsbevisst forretningskontinuitet