Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

Kapittel 3: Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon

Kapittel 3 gir en oversikt over roller og oppgaver som de ulike delene av kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) har. Et velfungerende KBO er et viktig virkemiddel for å sikre en god forsyningssikkerhet av elektrisitet og fjernvarme ved ekstraordinære situasjoner, og sørge for å gjenopprette normaltilstand så raskt som mulig.