Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 6.6 Begrenset anbudsinnbydelse

Anbudsinnbydelser og lignende skal begrenses når det er nødvendig for å hindre at sikkerhetsgradert eller kraftsensitiv informasjon blir offentlig tilgjengelig gjennom anbudsdokumentene.

Anbudsinnbydelser og lignende skal begrenses når det er nødvendig for å hindre at sikkerhetsgradert eller kraftsensitiv informasjon blir offentlig tilgjengelig gjennom anbudsdokumentene.

Forståelsen av begrenset anbudsinnbydelse bygger på anskaffelsesregelverket.

Ordforklaring

Sikkerhetsgradert informasjon

Informasjon som kan skade nasjonale sikkerhetsinteresser dersom den blir kjent for uvedkommende, se. sikkerhetsloven § 5-3

Sikkerhetsgradert informasjon er underlagt taushetsplikt og er unntatt offentlighet iht. sikkerhetsloven § 5-4
Anbudsdokumenter Alle dokumenter som tilgjengeliggjøres i anbudskonkurransen. Dette omfatter blant annet kunngjøringen, konkurransegrunnlaget og det europeiske egenerklæringsskjemaet, se. anskaffelsesforskriften § 4-2 bokstav b
Anbudsinnbydelse Invitasjon til å delta i anbudskonkurranse

 

Hvordan oppfylle kravet?

Bestemmelsen pålegger KBO-enheten en plikt til å bruke begrenset anbudsinnbydelse når det er nødvendig for å forhindre at kraftsensitiv eller sikkerhetsgradert informasjon blir offentlig tilgjengelig.

Ved en åpen anbudsinnbydelse gjøres spesifikasjonene for anbudet alminnelig kjent og alle interesserte kan gi tilbud.

Ved begrenset anbudsinnbydelse kan alle interesserte leverandører levere forespørsel om å delta i konkurransen. KBO-enheten (oppdragsgiveren) skal først foreta en prekvalifisering, hvor KBO-enheten på bakgrunn av de innkomne forespørslene om deltakelse, vurderer om leverandørene oppfyller kvalifikasjonskravene KBO-enheten har satt. Bare de leverandørene som oppfyller kvalifikasjonskravene og deretter blir invitert av KBO-enheten til å delta i konkurransen, får innsyn i anbudsgrunnlaget. Leverandørene må først inngå sikkerhetsavtale med KBO-enheten.

KBO-enheten må gjøre innkjøperne i virksomheten oppmerksom på kravet til informasjonssikkerhet og regelverket for begrenset anbud.

  • KBO-enheten vurdere om anbudsdokumentene inneholder sikkerhetsgradert eller kraftsensitiv informasjon.

Virksomheter som ikke er underlagt sikkerhetsloven og som ikke har mottatt sikkerhetsgradert informasjon (merket) fra andre virksomheter underlagt sikkerhetsloven, skal normalt ikke være i besittelse av sikkerhetsgradert informasjon. Sikkerhetsgradert informasjon skal være tydelig merket i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser.

  • Hvis anbudsdokumentene inneholder kraftsensitiv eller sikkerhetsgradert informasjon, må KBO-enheten velge begrenset anbudsinnbydelse. Dette betyr at det kun er leverandører som er prekvalifisert og har inngått sikkerhetsavtale med KBO-enheten som får tilsendt anbudsdokumentene.

Eksempel: Begrenset anbudsinnbydelse

Kraftkonsernet AS skal anskaffe nytt vedlikeholdssystem. Kraftsensitiv informasjon skal beskyttes. IKT-sikkerhetskoordinatoren diskuterer saken med innkjøpsansvarlig i virksomheten, som argumenterer for at åpne anbud gir lavest pris.

IKT-sikkerhetskoordinatoren påpeker at kraftsensitiv informasjon vil bli offentliggjort i anbudsprosessen. Kraftberedskapsforskriften gir mulighet til begrenset anbudsinnbydelse. Det blir besluttet å gjennomføre en prekvalifiseringsprosess der krav til sikkerhet inngår i betingelsene for å få tilsendt anbudsdokumentene. IKT-sikkerhetskoordinatoren bruker NVEs sjekkliste for IKT-sikkerhet i anskaffelser og tjenesteutsetting i norsk kraftforsyning, i tillegg til aktuelle veiledere fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Så starter arbeidet med å utarbeide prekvalifiseringskrav.