Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

5.4-, 5.5- og 5.6.2 Funksjonsbaserte krav til sikringstiltak

Sikringstiltakene skal, avhengig av anleggets klasse, type, konstruksjon og risikovurdering av anlegget og omgivelsene, samlet representere en balansert kombinasjon av tiltak innenfor de ulike kategoriene.

De funksjonsbaserte kravene til sikringstiltak består av fire kategorier: 

  • Oppdagelse og effektiv håndtering av hendelser 
  • Fysisk og elektrisk utførelse og beskyttelse 
  • Rask gjenopprettingsevne 
  • Redundans i anlegg eller system 

Kategoriene utfyller hverandre, og alle fire må derfor alltid være med, i større eller mindre grad. Virksomheten skal kunne dokumentere at kravene innen disse kategoriene er oppfylt samlet sett. 

Der det er nødvendig med sikring ut over minimumskravene, se også veiledningen til § 5-3, kan virksomheten selv kombinere de ulike kategoriene. For eksempel kan mangler i redundans i noen tilfeller kompenseres ved god fysisk sikring eller god gjenopprettingsevne. Denne bestemmelsen gir dermed mulighet for ulike tilpasninger og kombinasjoner av løsninger.