Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Publisert 11.01.24Sist endret 11.01.24

Del denne sidenDel på e-post

5.4-, 5.5- og 5.6.3 Særskilte krav i vedlegg 1, 2 og 3.for sikring av klassifisert anlegg 

I forskriftens vedlegg 1, 2 og 3 er det gitt særskilte krav til sikringstiltak for henholdsvis klasse 1, 2 og 3. Disse tre vedleggene er bygget opp slik at de kan leses uavhengig av hverandre. 

Anlegg der det er gitt krav til sikringstiltak, er nærmere beskrevet i veiledningen til § 5-2, og omfatter: 

 • Transformatorstasjon 
 • Kraftstasjon 
 • Selvstendig koblingsstasjon 
 • Driftskontrollsystem 
 • Omformerstasjon (er ikke oppført som egen anleggstype, men følger kravene til transformatorstasjon så langt det passer) 
 • Sambandsanlegg 
 • Kraftledning (luftledninger og kabler) 
 • Fjernvarmeanlegg 

Vedleggene omhandler sikringskrav innenfor følgende tema: 

 • Fysisk utførelse og beskyttelse 
 • Oppdagelse av uønskede hendelser og handlinger 
 • Effektiv gjenoppretting og reparasjonsberedskap 
 • Redundans i anlegg og system 
 • Anleggets egen strømforsyning og nødstrøm 
 • Kompetent bemanning av anlegg 
 • Alternativ drift og beredskapsrom 
 • Kraftledning  
 • Fjernvarme 
 • Øvrige tiltak