Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Publisert 11.01.24Sist endret 11.01.24

Del denne sidenDel på e-post

§ 5.2 Klasser

Anlegg klassifiseres i tre klasser: Klasse 1, 2 og 3.

Ved klassifisering av anlegg, system eller annet som har vesentlig betydning for drift eller gjenoppretting av eller sikkerhet i produksjon, omforming, overføring eller fordeling av elektrisk energi eller fjernvarme benyttes klasse 1 til 3. Klasse 3 benyttes der betydningen for kraftforsyningen er størst.

Koblingsanlegg, kraftledning, muffeanlegg, lokalkontrollanlegg og annet som funksjonelt er en del av en kraft-, transformator- eller omformerstasjon klassifiseres etter vedkommende stasjons klasse.

Vindkraftanlegg klassifiseres ikke som kraftstasjon.

Denne bestemmelse omfatter ikke anlegg for rene industriformål eller anlegg som eies av en virksomhet som selv er eneste sluttbruker av energien fra anlegget.

Denne bestemmelse omfatter ikke midlertidige energianlegg eller midlertidige løsninger som del av energianlegg når det foreligger konkrete planer for utbygging eller oppgradering av spenningsnivå.

I ytelseskriteriene i denne bestemmelse medregnes ikke mobile komponenter som reserveaggregat eller beredskapstransformatorer, midlertidige plasserte transformatorer, generatortransformatorer, eller transformatorer for regulering og spesielle formål (fasekompensering, spoler og lignende). For transformatorer med flere funksjoner (viklinger) regnes høyeste ytelse av transformering mellom nettnivåer.

Klasse 1 omfatter:

 1. Kraftstasjon med samlet installert generatorytelse på minst 50 MVA 
 2. Transformatorstasjon med samlet hovedtransformatorytelse på minst 10 MVA 
 3. Omformerstasjon med samlet installert ytelse for omforming på minst 10 MVA 
 4. Selvstendig koblingsstasjon i kraftsystemet bygget for et spenningsnivå på minst 30 kV 
 5. Kraftledning bygget for et spenningsnivå på minst 5 kV 
 6. Fjernvarmesentral med samlet installert ytelse på minst 50 MW. I ytelsen skal medregnes effekt i ekstern varmeleveranse 
 7. Transformatorstasjon til vindkraftanlegg med samlet installert ytelse på minst 75 MVA. Dersom transformatorstasjonen også transformerer til nettformål, klassifiseres den som transformatorstasjon etter bokstav b 
 8. Driftskontrollsystem som styrer eller overvåker anlegg som omfattet av bokstav a til g 

Klasse 2 omfatter:

 1. Kraftstasjon med samlet installert generatorytelse på minst 100 MVA og kraftstasjoner på minst 100 MVA plassert i dagen 
 2. Transformatorstasjon med samlet hovedtransformatorytelse på minst 50 MVA og høyeste spenningsnivå på minst 30 kV 
 3. Omformerstasjon med samlet installert ytelse for omforming på minst 50 MVA og høyeste spenningsnivå på minst 30 kV 
 4. Selvstendig koblingsstasjon i kraftsystemet bygget for et spenningsnivå på minst 100 kV. 
 5. Kraftledning bygget for et spenningsnivå på minst 30 kV 
 6. Fjernvarmesentral med samlet installert ytelse på minst 150 MW. I ytelsen skal medregnes effekt i ekstern varmeleveranse 
 7. Transformatorstasjon til vindkraftanlegg med samlet installert ytelse på minst 500 MVA. Dersom transformatorstasjonen også transformerer til nettformål, klassifiseres den som transformatorstasjon etter bokstav b, men ikke lavere enn klasse 2 
 8. Driftskontrollsystem som styrer eller overvåker kraftforsyningen til befolkning på minst 50 000, eller flere anlegg omfattet av bokstav a til g 

Klasse 3 omfatter:

 1. Kraftstasjon i fjell med samlet installert generatorytelse på minst 250 MVA 
 2. Transformatorstasjon med samlet hovedtransformatorytelse på mer enn  100 MVA og bygget for et høyeste spenningsnivå på minst 200 kV og transformering til sekundært spenningsnivå i nett på minst 30 kV 
 3. Selvstendig koblingsstasjon i kraftsystemet bygget for et spenningsnivå på minst 200 kV 
 4. Kraftledning bygget for et spenningsnivå på minst 200 kV 
 5. Driftskontrollsystem som styrer eller overvåker kraftforsyningen til befolkning på minst 250 000, eller flere anlegg omfattet av bokstav a til d