Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 2.8 Informasjonsberedskap

KBO-enheter skal ha en informasjonsplan og en effektiv informasjonsberedskap i ekstraordinære situasjoner.

KBO-enheter skal ha en informasjonsplan og en effektiv informasjonsberedskap i ekstraordinære situasjoner. Dette skal blant annet omfatte informasjon internt i enheten, til berørte myndigheter, samfunnskritiske virksomheter, andre relevante KBO-enheter, publikum og media, samt råd til kunder. Informasjonsplanen skal inngå som del av beredskapsplanverket, øves jevnlig og evalueres.

 

En informasjonsplan skal bidra til at KBO-enheten deler nødvendig informasjon om pågående situasjoner og håndtering av situasjonene slik at alle involverte parter (både interne og eksterne) har en felles situasjonsforståelse. Informasjonsplanen skal bidra til at beredskapsarbeidet er effektivt og at samarbeidet fungerer godt. Eksempler på eksterne parter er ulike myndigheter, samfunnskritiske virksomheter, andre KBO-enheter, kunder og media.

Informasjonsplanen skal inneholde prosedyrer og planer for hvordan KBO-enheten kommuniserer både internt og eksternt når det er strømløst, når telekom og/eller data helt eller delvis er nede, eller når både strøm, telekom og data er nede.

KBO-enheten bør samarbeide med relevante samarbeidspartnere om informasjonsplanen. Hvilke deler av planen man samarbeider om, vil være avhengig av hvilken aktør KBO-enheten har kontakt med.