Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 1.2 Virkeområde

Kravene i kraftberedskapsforskriften pålegger virksomheten plikter i og etter alle former for ekstraordinære situasjoner som kan skade eller hindre kraftforsyningen.

Forskriften gjelder forebygging, håndtering og begrensning av virkningene av ekstraordinære situasjoner som kan skade eller hindre produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av elektrisk energi eller fjernvarme.

Kravene i kraftberedskapsforskriften pålegger virksomheten plikter som må oppfylles mens virksomheten er i normal driftsituasjon og før det er oppstått en ekstraordinær situasjon. Pliktene kan ivaretas ved å iverksette forebyggende sikringstiltak og planlegge og forberede beredskapstiltak.

Ordforklaring

Ekstraordinære
situasjoner
Se § 1.1 Formål