Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

5.2.1 Hensikten med og bakgrunnen for klassifiseringen

Klassifiseringen er grunnlaget for å fastsette differensierte krav til sikringstiltak og -nivå for ulike kraftforsyningsanlegg ut fra deres betydning. Anlegg og systemer klassifiseres etter kriteriene i forskriften.

Se veiledningen til § 8-9 om forholdet til eldre vedtak om klassifisering og overgangsregler. 

Klasse for kraftforsyningsanlegg er gitt av de ytelses- og spenningskriteriene som er angitt i denne bestemmelsen. Bestemmelsen gir et logisk og forutsigbart system for å differensiere krav til sikringsnivå i tre klasser etter hvilken betydning de ulike anleggene har for kraftforsyningen. 

Figuren viser prinsipp for hvordan klassifiseringen er fastsatt i et logisk system for klassifisering etter anleggenes ytelse og nettnivå. Transmisjonsnett er i hovedsak klasse 3, regionalt distribusjonsnett klasse 2 og lokalt distribusjonsnett i klasse 1. For kraftstasjoner og fjernvarmeanlegg er kriteriet samlet installert ytelse (merkeskilt). 

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 4324, "udi": "umb://media/6ad2a934a22b4a2dbd24117410b87050", "image": "/media/fsune0rl/kbf-kap-5-figur-2.svg", "caption": "Prinsippskisse for klassifisering etter § 5-2. (Fjernvarmeanlegg er ikke med på skissen)" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }
Prinsippskisse for klassifisering etter § 5-2. (Fjernvarmeanlegg er ikke med på skissen)

Eksempler på anlegg med annen klasse enn det som kommer frem av bestemmelsen: 

 

Eksempel 1:

Transmisjonsnett (kl. 3) på 132 kV kan enkelte steder være svakere fysisk dimensjonert enn deler av 132 kV regionalt distribusjonsnett (kl. 2) i andre områder. 

Eksempel 2:

En middels stor kraftstasjon som anses som en viktig stasjon for et lokalt forsyningsområde kan ha høyere klasse enn ytelsen skulle tilsi, fordi området ikke har annen kraftproduksjon, eller fordi nettet inn til om området har lav overføringskapasitet.