Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Publisert 11.01.24Sist endret 11.01.24

Del denne sidenDel på e-post

§ 3.2 Ansvar og oppgaver for KBO-enhetene

Formålet med denne paragrafen er å understreke at virksomheten har oppgaver og plikter.  

KBO-enhetene har ansvar for å utføre alle de oppgaver og plikter som følger av energiloven kapittel 9 og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, herunder planlegging og håndtering av ekstraordinære situasjoner og gjenoppretting av normal situasjon.

KBO-enheter skal sørge for nødvendig kontakt og samordning med tilgrensende virksomheter og aktuelle KDS.

Beredskapsmyndigheten kan pålegge KBO-enheter eller KBO å utføre oppgaver i medhold av energiloven § 9-1 fjerde ledd.

 

KBO-enhetene har et selvstendig ansvar for å sørge for god kontakt med nærliggende KBO-enheter eller andre viktige virksomheter i tillegg til KDS. Håndtering under og/eller gjenoppretting etter ekstraordinære situasjoner, kan være viktig også for andre nærliggende KBO-enheter. Den enkelte KBO-enhet skal også kunne forvente at andre KBO-enheter og KDS holder jevnlig kontakt med dem.  

Oppgaver som NVE kan pålegge KBO-enhetene å utføre, skal være relatert til ekstraordinære situasjoner eller beredskap enten i forkant, under og/eller etter at hendelsen har inntruffet. Oppgavene skal være nødvendige for å hindre skade eller for å gjenopprette forsyningen så raskt som mulig etter hendelsen. 

Krysskopling til annet regelverk