Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

Kapittel 5: Klassifisering og sikringstiltak

Dette kapitlet handler om sikring og klassifisering av anlegg og system som er eller kan bli av vesentlig betydning for kraftforsyningen, dvs. forsyning av elektrisitet og fjernvarme. Sikringsplikt for slike anlegg og systemer, er fastsatt i energiloven § 9-2 (beredskapstiltak).

Energiloven § 9-2 første ledd:  

Den som helt eller delvis eier eller driver anlegg eller system som er eller kan bli av vesentlig betydning for produksjon, omforming, overføring, omsetning eller fordeling av elektrisk energi eller fjernvarme, plikter å sørge for effektiv sikring og beredskap og iverksette tiltak for å forebygge, håndtere og begrense virkningene av ekstraordinære situasjoner som nevnt i § 9-1 fjerde eller femte ledd og for å gjenopprette normal situasjon 

 

Virksomheten skal planlegge og innarbeide relevante sikringstiltak på et tidlig tidspunkt i planleggingsprosessen.  

Merk at vedlegg til kapittel 5 er også forskriftskrav. Se eget kapittel for vedleggene. Kapittelet har en annen struktur på både forskriftstekst og veiledningstekst enn de andre kapitelene i forskriften.