Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 7.9 Bemanning av driftsentral

Virksomheter skal til enhver tid ha tilstrekkelig og tilgjengelig autorisert personell med nødvendig kompetanse.

Virksomheter skal til enhver tid ha tilstrekkelig og tilgjengelig autorisert personell med nødvendig kompetanse, slik at driftskontrollfunksjonen kan utøves uten ugrunnet opphold.

Virksomhetens risikovurdering skal ligge til grunn for valg av bemanningens størrelse samt omfang av ordninger for påkalling av ekstra personell ved behov, jf. §§ 2-4 og  5-8.

Ordforklaring

Autorisert

 

Godkjent av virksomheten – funnet kvalifisert og sikkerhetsmessig egnet og har tjenestemessig behov 

 

Hvordan oppfylle kravet

Virksomheten skal gjøre en vurdering av hva som er nødvendig kompetanse for å utføre jobben og autorisere personell som har kvalifikasjoner og er sikkerhetsmessig egnet. Virksomheten må også ha en prosedyre for å godkjenne personell som skal arbeide som operatør i driftssentralen og gi nyansatte og fast ansatte ved driftssentralen tilstrekkelig opplæring og trening. Læring skjer gjennom daglig arbeid, kurs og øvelser.   

Virksomheten skal ha en prosedyre for å vurdere i hvilken grad bemanningen er tilstrekkelig for å betjene driftssentralen, og i hvilken grad påkallingsordningens omfang er tilstrekkelig. Til grunn for vurderingene skal virksomheten gjøre en risikovurdering. Dette er et grunnleggende krav for alle KBO-enheter med driftskontrollsystemer eller virksomheter med driftskontrollsystemer der NVE har fattet vedtak om at virksomheten underlegges kravet. Det er tilleggskrav for driftskontrollsystemer i klasse 2 og 3, se §§ 7.14 d og e, og -7-15 b. 

Kompetanse for personell som utøver driftskontrollfunksjoner                                                                

  • Fagkunnskap om tekniske anlegg og om driftskontrollsystemet 
  • Oversikt over forsyningsområdet 
  • Inngående kjennskap til virksomhetens beredskapsplanverk og prosedyrer for håndtering av kompliserte feilsituasjoner 
  • Kompetanse i krisehåndtering (kan opparbeides gjennom øvelser) 
  • Språkkunnskaper i norsk og engelsk