Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 5.7 Vedtak om sikring eller klasse

NVE er beredskapsmyndighet, og denne bestemmelsen gir NVE myndighet til å treffe de vedtak som angis i bestemmelsen.

Beredskapsmyndigheten kan treffe vedtak om andre eller ytterligere sikringstiltak i medhold av energiloven § 9-2 annet, jf. tredje ledd. Ved vedtak skal det tas hensyn til anleggets eller systemets betydning for kraftforsyningen. 

Beredskapsmyndigheten kan treffe vedtak om at anlegg, system eller annet skal klassifiseres i en annen klasse enn det som følger av § 5-2 dersom det anses nødvendig. 

Beredskapsmyndigheten kan treffe vedtak om at anlegg, system eller annet skal klassifiseres i en annen klasse enn det som følger av tidligere vedtak dersom det anses nødvendig