Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

Vedlegg 2 og 3: funksjonsbaserte krav klasse 2 og 3

Vedleggene 2 og 3 beskriver funksjonsbaserte krav for klasse 2 og 3.

Dersom et minst like godt sikringsnivå kan dokumenteres, kan beredskapsmyndigheten akseptere andre sikringstiltak enn de som er beskrevet i punkt 2.2 til 2.5 for klasse 2 og i punkt 3.2 til 3.6 for klasse 3

Funksjonsbaserte krav

Klasse 2 Klasse 3

2.1. For transformatorstasjoner, koblingsstasjoner, kraftstasjoner og driftskontrollsystemer gjelder følgende krav:

 

2.1.1    Anleggets sikringsnivå skal ivaretas gjennom en kombinasjon av blant annet følgende tiltak:

  1. Uønskede hendelser og handlinger skal oppdages raskt og håndteres av et effektivt reaksjonsmønster.
  2. Fysisk og elektrisk utførelse og beskyttelse skal være på et nivå som begrenser tap av funksjon og ødeleggelse.
  3. Gjenoppretting av eventuelle funksjonstap skal skje uten ugrunnet opphold.
  4. Redundans i anlegget eller kraftsystemet.

2.1.2    Tiltakene skal komplettere hverandre og gi en balansert helhet.

2.1.3    Anlegget skal fungere uavhengig av de strømutfall som kan forekomme i ordinær strømforsyning og påregnelige feil i eget strømforsyningssystem.

2.1.4    Anlegget skal kunne betjenes lokalt av kompetent bemanning i ekstraordinære situasjoner etter krav i denne forskriften, jf. § 4-2.

3.1       For transformatorstasjoner, koblingsanlegg/-stasjoner, kraftstasjoner og driftskontrollsystemer gjelder følgende krav:

 

3.1.1    Anleggets sikringsnivå skal ivaretas gjennom en kombinasjon av blant annet følgende tiltak:

  1. Alle uønskede hendelser og handlinger skal oppdages straks, kunne verifiseres og håndteres av et effektivt reaksjonsmønster.
  2. Fysisk og elektrisk utførelse og beskyttelse skal være på et nivå som forebygger eller forhindrer tap av funksjon og ødeleggelse.
  3. Gjenoppretting av eventuelle funksjonstap skal skje så raskt som fysisk mulig.
  4. Redundans i anlegget eller kraftsystemet.

3.1.2    Tiltakene skal komplettere hverandre og gi en balansert helhet.

3.1.3    Anlegget skal fungere uavhengig av ordinær strømforsyning og feil i anleggets eget strømforsyningssystem. Funksjon skal opprettholdes også ved upåregnelige og langvarige strømutfall.

3.1.4    Alle anlegg skal samtidig og så raskt som mulig kunne betjenes lokalt av kompetent bemanning i ekstraordinære situasjoner etter krav i denne forskriften, jf. § 4-2.

 

De funksjonsbaserte krav til sikringstiltak innen (a) overvåkning og effektivt reaksjonsmønster, (b), fysisk og elektrisk beskyttelse, (c) opprettholdelse og gjenoppretting av funksjon og (d) redundans i anlegg eller system skal utgjøre en balansert helhet som skissert i Figur 2.

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 4326, "udi": "umb://media/c40999c91a174bb3aeda29b40af8eced", "image": "/media/0gmbtrax/kbf-kap-5-vedlegg-1-2-3-4-figur-2.svg", "caption": "Funksjonsbaserte krav til overvåkning, beskyttelse, gjenoppretting og redundans for anlegg i klasse 2 og 3." }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }
Funksjonsbaserte krav til overvåkning, beskyttelse, gjenoppretting og redundans for anlegg i klasse 2 og 3.