Identifisering av utredningsområder for havvind

Del denne sidenDel på e-post

Havstrømmer, tidevann og grunnforhold

Denne siden inneholder informasjon om havstrømmer, tidevann og grunnforhold. Data om havstrømmer, tidevann og grunnforhold er ikke inkludert i analysen i arbeidet med identifisering av nye områder for havvind.

Havstrømmer og tidevann i arbeidet med identifisering av nye områder for havvind

Havstrømmer og tidevann er vann som er i bevegelse fra et sted til et annet. Disse strømningene påvirker vindkraftverk til havs blant annet ved slitasje på vindkraftverk og kabler. De kan også forårsake utgraving, som betyr at deler av havbunnen blir vasket bort i nærheten av fundament og kabler. Dette kan medføre at komponenter som egentlig skal være nedgravd blir utsatt for krefter fra bølger og strømninger som de ikke er designet for å tåle. På steder som har mye strøm og store tidevannsforskjeller, kan det i tillegg være vanskeligere å finne tidsvinduer med lite strøm for installasjon og nedgraving av kabler og annet utstyr.

Havstrømmer og tidevannsforskjeller ikke inkludert i kartlagene som ligger til grunn for arbeidet med å identifisere nye områder for havvind. Utbyggere må innhente informasjon om strømforhold og tidevannsforskjeller og vurdere påvirkningene av dette for det aktuelle prosjektet. 

Grunnforhold i arbeidet med identifisering av nye områder for havvind

Grunnforhold påvirker havvind i valg av fundament og forankring. Grunnforhold kan være en kostnadsdriver for havvind, da ulik teknologi må benyttes ved forskjellige grunnforhold. Det er ulike kostnader knyttet til de ulike teknologiene.

Grunnforhold er ikke inkludert i kartlagene som ligger til grunn for arbeidet med å identifisere nye områder for havvind. Utbyggere må innhente informasjon om grunnforhold og vurdere påvirkningene av dette for det aktuelle prosjektet.