Identifisering av utredningsområder for havvind

Del denne sidenDel på e-post

Sammendrag

Nedenfor oppsummeres NVE og direktoratsgruppa sitt arbeid med å identifisere nye utredningsområder for havvind.

Sammendraget er delt i to.

Del 1 handler om de nye utredningsområdene. Her finner du blant annet informasjon om hvorfor vi har identifisert større arealer enn det som er nødvendig for å bygge 30 GW havvind, hva vi trenger mer kunnskap om i den videre utredningen av områdene og hvorfor de fleste av områdene fra den strategiske konsekvensutredningen i 2012 utgår.

Del 2 handler om Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Her finner du informasjon om hvordan utnyttelsen av de allerede åpnede områdene kan økes, og en tidsplan som viser hva som må til for at nye arealer i tilknytning til disse områdene kan tildeles i 2025.