Identifisering av utredningsområder for havvind

Del denne sidenDel på e-post

Kart brukt i leveransen

Under ligger alle kart som inngår i leveransen som høyoppløselige JPGer.