Identifisering av utredningsområder for havvind

Del denne sidenDel på e-post

Identifisering av utredningsområder for havvind

NVE har hatt i oppdrag fra Olje- og energidepartementet å identifisere nye områder for fornybar energiproduksjon til havs. Det skal identifiseres områder som gjør det mulig å tildele arealer tilsvarende 30 GW havvind innen 2040. De identifiserte områdene skal utredes videre.

I denne leveransen presenteres utredningsområdene som NVE, i samråd med en direktoratsgruppe, har identifisert. Leveransen ble overlevert til regjeringen 25. april i år

I oppdraget er vi også bedt om å utarbeide forslag til utredningsprogram og en tidsplan som viser hva som skal til for at neste tildeling av areal til havvind kan skje i 2025. Dette har resultert i at leveransen inneholder to forslag til utredningsprogram -  ett for områder som er aktuelle for tildeling i 2025, og ett for de øvrige områdene som er identifisert.

I boksene nedenfor finner du de ulike delene av leveransen. Vi anbefaler deg å lese sammendraget først.

Prosjektleder for oppdraget: Anette Ødegård

Leveransen er utarbeidet av en direktoratsgruppe, ledet av NVE. Følgende direktorater har vært med:  

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 3140, "udi": "umb://media/680c958b33874a8d90a4b50c296da22b", "image": "/media/rwkby0eh/samarbeidspartnere-m-nve.jpg", "caption": "" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }

Direktoratsgruppa har mottatt kunnskapsstøtte inn i arbeidet. Følgende fagmiljøer og etater har bidratt:

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 3044, "udi": "umb://media/8cc9cd28e9234c37ad6e55b3f556d29a", "image": "/media/f1gntdbd/skjermbilde-2023-02-22-122108.jpg" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }