Identifisering av utredningsområder for havvind

Del denne sidenDel på e-post

Teknologi, kraftsystem og lovverk

På denne siden finner du informasjon om regelverk og teknisk-økonomiske forhold som gir rammer for etablering av vindkraftverk til havs.