Identifisering av utredningsområder for havvind

Del denne sidenDel på e-post

Metode og vurderinger

I boksene nedenfor finner du informasjon om hvilken metode som er benyttet og hvilke vurderinger som ligger til grunn i arbeidet med å identifisere områder.