Identifisering av utredningsområder for havvind

Del denne sidenDel på e-post

Naturmangfold

Vindkraftverk til havs kan påvirke naturmangfold med tilknytning til havet. I boksene nedenfor finner du informasjon om hvordan vindkraftverk kan påvirke sårbare arter og naturområder.
{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 3327, "udi": "umb://media/9ed52b757357452fadbf5b56767ef0a7", "image": "/media/omvnlhsx/nve_havvind_illustrasjon_miljoeinteresser.png", "caption": "Havvind kan påvirke arter og naturtyper både over vann, i vannsøylen og på havbunnen. Kilde: NVE.", "altText": "Figuren viser noen av påvirkningene havvind kan ha på naturmangfold, illustrert med enkelte arter og naturtyper. Havvind kan påvirke arter og naturtyper både over vann, i vannsøylen og på havbunnen. Kilde: NVE" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }
Havvind kan påvirke arter og naturtyper både over vann, i vannsøylen og på havbunnen. Kilde: NVE.