Identifisering av utredningsområder for havvind

Del denne sidenDel på e-post

Fysiske forhold

Denne siden inneholder informasjon om fysiske forhold i de norske havområdene som påvirker mulighetene for etablering av havvind.