Identifisering av utredningsområder for havvind

Del denne sidenDel på e-post

Vurdering av økt utnyttelse for Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord

I boksene under finner du direktoratsgruppa sine vurderinger knyttet til økt utnyttelse av de allerede åpnede områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, og hva som skal til for at nye arealer skal kunne tildeles i 2025.