Identifisering av utredningsområder for havvind

Del denne sidenDel på e-post

Landskap og kultur

Vindturbiner til havs kan være synlige over store avstander. I boksene nedenfor finner du mer informasjon om de visuelle virkningene av vindkraftverk til havs.