Identifisering av utredningsområder for havvind

Del denne sidenDel på e-post

Teknisk infrastruktur

Vindkraftverk til havs kan påvirke teknisk infrastruktur. I boksene nedenfor finner du informasjon om hvordan vindkraftverk kan påvirke eksisterende infrastruktur og kommunikasjonssignaler til havs.