Sikringshåndboka

Del denne sidenDel på e-post

Moduler

Her finner du en oversikt over moduler i sikringshåndboka. Bruk filtrene under for å finne fram til relevante moduler. Hver modul har en unik ID som indikerer både tema, fase og eventuelle kategorier.

Slik er modul ID laget

Modul IDen består av fem tegn som gjengir tilhørigheten av modulen, f. eks. F2.203.

 • Tema: Bokstaven viser tema.
  • F: Flom og erosjon
  • K: Kvikkleireskred
  • S: Skred i bratt terreng
  • G: Generelt (gjelder for alle tema)
 • Fase: Tallet bak bokstaven viser fasen.
  • 0: Generelt (gjelder for alle faser)
  • 1: Planlegging
  • 2: Prosjektering
  • 3: Utførelse
  • 4: Forvaltning, drift og vedlikehold, FDV
 • Underkategori: Hundertallet bak punktum viser til underkategorier der slike finnes
  • 0: Støttemodul
  • 1: Miljø
  • osv. varierer etter tema
 • Løpenummer: Siste to sifre

F2.203 står altså for F (Flom og erosjon), 2 (Prosjektering). 2 (underkategori erosjonssikring), 03 (løpenummer).

Moduler som hører sammen, får samme tallkombinasjon etter punktum. F. eks. modul F2.203 Plastring, sidesikring - Prosjektering, hører sammen med modul F3.203 Plastring, sidesikring - Utførelse. Her er det bare tallet for fasen som er forskjellig.

Velg en eller flere faser

{{modul.Tittel}}

{{ (data.Fase | filter : {'Id':modul.Fase})[0].Etikett }} {{modul.Beskrivelse}}
Del denne modulen Del på e-post