Sikringshåndboka

Del denne sidenDel på e-post

Sikringshåndboka

Endringslogg Sist revidert: 21.06.2024
Revisjoner:
21.06.2024: Lenke til Vassdragshåndboka erstattet med lenke til Vassdragshånboka med merkede rettelser.
23.11.2023: Lagt til video fra opptak av naturfarewebinar der sikringshåndboka ble presentert.
14.11.2023: Publisert som søkbar versjon og synlig under digitale veiledere på nve.no.
02.11.2023: Tilpasninger til ny layout. Temaene flom og erosjon, kvikkleireskred og skred i bratt terreng (oversiktssider) publisert i ny layout.
17.04.2023: Tilføyet info om at sikringshåndboka er under arbeid. Dette ble fjernet igjen 10.11.2023
Publisert i utgått layout: 05.06.2020
Sikringshåndboka er en digital veileder for informasjon om sikringstiltak mot flom og skred. Håndboka gir deg veiledning i alle faser i sikringsprosessen: fra å planlegge sikring, til ferdigstilt tiltak. De ulike arbeidsoppgavene er beskrevet i moduler. Sikringshåndboka passer godt for prosjekterende, utførende eller deg som jobber med flom og skred i kommunen eller andre steder.

Deler av tema flom og erosjon ble lansert juni 2020 i som digital veileder. I november 2023 ble tema flom og erosjon flyttet over til nytt format i NVEs digitale veiledere. Samtidig lanserte vi hele tema kvikkeleireskred. For skred i bratt terreng er oversiktssidene samt enkelte moduler lansert. Flere moduler vil komme etter hvert.

Sikringshåndboka har blitt utarbeidet i perioden 2018–2023 av et tverrfaglig fagmiljø i NVE og noen eksterne bidragsytere fra Norges Geotekniske Institutt (NGI), Multiconsult, Hnit Consulting Engineers, Skred AS, Rambøll, Statens vegvesen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Norges Geologiske Undersøkelse (NGU). NVE og Klipp og Lim AS har stått for grafisk utforming av illustrasjoner og bilder. En stor takk til alle som har bidratt!

På hver side og modul finner du en endringslogg. På siden Om sikringshåndboka kan du lese mer om hva sikringshåndboka inneholder og hvordan du kan bruke den.

NVE vil fortsette arbeidet med å gjøre sikringshåndboka enda bedre. Du kan sende kommentarer og forslag til forbedringer til nve@nve.no, merket med "202111666 Tilbakemelding til sikringshåndboka", eller fylle ut tilbakemeldingsskjemaet.

Sikringshåndboka ble presentert på naturfarewebinar 16. november 2023. Du finner opptak av webinaret i videoen under:

Endringslogg

Sist revidert: 21.06.2024
Revisjoner:
21.06.2024: Lenke til Vassdragshåndboka erstattet med lenke til Vassdragshånboka med merkede rettelser.
23.11.2023: Lagt til video fra opptak av naturfarewebinar der sikringshåndboka ble presentert.
14.11.2023: Publisert som søkbar versjon og synlig under digitale veiledere på nve.no.
02.11.2023: Tilpasninger til ny layout. Temaene flom og erosjon, kvikkleireskred og skred i bratt terreng (oversiktssider) publisert i ny layout.
17.04.2023: Tilføyet info om at sikringshåndboka er under arbeid. Dette ble fjernet igjen 10.11.2023
Publisert i utgått layout: 05.06.2020