Veiledning til forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften)

Del denne sidenDel på e-post

Virkemidler og tiltak

Her beskriver vi hvordan NVE vil ta i bruk ulike virkemidler og tiltak ved håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering. Det inkluderer prinsipper for bruk av virkemidler og tiltak, ulike faser av energiknapphet og kraftrasjonering, og de konkrete virkemidlene som omtales i forskriften.