Veiledning til forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften)

Del denne sidenDel på e-post

Gjennomføring av kraftrasjonering

Det er ED som kan beslutte kraftrasjonering. Når ED har besluttet kraftrasjonering kan NVE som rasjoneringsmyndighet iverksette kraftrasjonering.