Veiledning til forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften)

Del denne sidenDel på e-post

Nettselskapenes ansvar

Nettselskapene er ansvarlig for å utarbeide rasjoneringsplaner.

Rasjoneringsplanene skal være basert på informasjon innhentet fra statsforvalteren. Ved behov for å innføre kraftrasjonering er nettselskapene ansvarlig for å iverksette disse rasjoneringsplanene.

Samtidig vil nettselskapene ha et eget ansvar for informasjonshåndtering i tillegg til egen beredskap og vaktordning.  

Samhandling mellom nettselskapet, KDS, statsforvalter og kommune ved utarbeidelse av rasjoneringsplan er beskrevet her.

Dialogen mellom nettselskapene og rasjoneringsmyndigheten er NVE, og en forutsetning for at kraftrasjonering skal kunne gjennomføres på en god måte. 

Figuren under beskriver noen av aktivitetene nettselskaper har ved ulike faser av energiknapphet og kraftrasjonering:

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 4778, "udi": "umb://media/b37ce2a99f6b4c90b7cb4e45e5da24f3", "image": "/media/v5rhzm1l/ansvar-og-myndighet-nettselskap.png" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }