Veiledning til forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften)

Del denne sidenDel på e-post

Energidepartementet

Energidepartementet (ED) er overordnet myndighet for forvaltning av vann- og energiressursene i Norge. Departementet kan iverksette kraftrasjonering.

Energilovforskriften § 6-2 første ledd om rasjonering

Departementet kan iverksette rasjonering når det på grunn av ekstraordinære forhold er knapphet på elektrisk energi, og det ut fra allmenne hensyn finnes påkrevet for å sikre at energien blir best mulig utnyttet.

Etter kraftrasjoneringsforskriften § 24 Iverksettelse av kraftrasjonering, skal rasjoneringsmyndigheten, når det foreligger reell risiko for kraftrasjonering, informere om situasjonen og virkemidler og tiltak.

Energiloven § 6-2 og energilovforskriften § 6-2 fastslår at departementet kan iverksette kraftrasjonering. Når ED har besluttet kraftrasjonering, er det NVE som rasjoneringsmyndighet som er ansvarlig for å iverksettelse og gjennomføring av virkemidler. Det er også ED som har myndighet til å beslutte opphør av kraftrasjonering etter energiloven § 6-2.

ED skal, i samarbeid med NVE, informere allmenheten både om iverksettelse og opphør av kraftrasjonering etter kraftrasjoneringsforskriften §§ 25 og 28. 

I praksis vil ED innhente informasjon både fra NVE og systemansvarlig for å følge med på utviklingen av kraftsituasjonen.

Figuren under beskriver noen av aktivitetene ED har ved ulike faser av energiknapphet og kraftrasjonering.

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 4770, "udi": "umb://media/c676153e90534598947b840a1593a8ac", "image": "/media/hakhnrst/ansvar-og-myndighet-ed-1.png" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }